Skip to content
Initiatiefnemer: 113 Zelfmoordpreventie
Term: Suïcidepreventie
Datum initiatief: 22 maart 2023

 

Deze handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren en maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025. In februari 2023 is de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze opgeleverd. Die richt zich op jongeren in het algemeen. Voor jongeren met autisme geldt echter soms net even iets anders. Daarom is deze handreiking als aanvulling op de leidraad ontwikkeld.

Risicofactoren bij jongeren met autisme

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de risicofactoren van suïcidaliteit, dan zie je dat jongeren met autisme extra kwetsbaar zijn voor suïcidale gedachten en gedragingen door cognitieve inflexibiliteit, zwartwit denken, alexithymie, zich regelmatig onbegrepen voelen,  prikkelgevoeligheid en een vaak late of (aanvankelijk) verkeerde diagnose. Deze kenmerken vergroten de kans op het ontwikkelen van algemene risicofactoren, zoals eenzaamheid, problemen in sociale relaties, uitsluiting, gepest worden, zelfbeschadiging, zich niet verbonden voelen of zich een last voelen voor anderen en het ervaren van een somber  toekomstperspectief. Daarnaast ervaren deze jongeren vaak drempels in de toegang tot zorg.

De handreiking is bestemd voor professionals in het hele jeugddomein die met jongeren met autisme werken en geeft handvatten om met suïcidaliteit om te gaan. De handreiking gaat over jongeren met autisme en jongeren met kenmerken van autisme bij wie de diagnose niet is gesteld.

De handreiking is hier te downloaden.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top