Skip to content
Initiatiefnemer: Codarts
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 2012

Student Life programma | een integrale aanpak ter bevordering van studentenwelzijn

Student Life is een programma voor studenten en richt zich op het stimuleren van zelfredzaamheid en veerkracht en het voorkomen van mentale en fysieke klachten.

Student Life programma

Het Student Life programma bestaat uit vier met elkaar verbonden onderdelen:

  1. gezondheidseducatie die grotendeels is geïntegreerd in de curricula van de opleidingen;
  2. screenen en monitoren van de fysieke en mentale gezondheid van studenten via de Student Life Monitor;
  3. onderzoek in samenwerking met het lectoraat Perfoming Arts Medicine;
  4. voorzieningen, zoals het studentendecanaat en het Performing Arts Health Centre, waar studenten terecht kunnen voor advies, begeleiding en/of behandeling.

De ‘Team Around The Artist’ (TATA) -aanpak vormt de kern van het Student Life programma. Studenten hebben zelf de verantwoordelijkheid voor hun studie maar worden gedurende hun studietijd bijgestaan door een team dat bestaat uit: studentenpsycholoog, performance coach, fysiotherapeut, diëtist, logopedist, docenten, studieloopbaanbegeleiders, de studentendecaan en International Office. Al deze partijen werken nauw samen op het gebied van studentenwelzijn en kunnen studenten indien nodig tijdig naar elkaar doorverwijzen.

Uniek aan het Student Life programma is dat de bovengenoemde pijlers geen losse entiteiten zijn, maar op geïntegreerde wijze samenwerken.

Meerwaarde Student Life

Door het onderwijsinitiatief heeft Codarts de stap kunnen zetten van een curatieve (“het plakken van pleisters”) naar een preventieve werkwijze (“voorkomen van gezondheidsproblemen”) en uiteindelijk naar onderwijs gericht op prestatieverbetering (“het optimaliseren van studentenwelzijn”).

Uit onderzoek van het Codarts lectoraat blijkt dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt. Codarts studenten hebben namelijk minder blessures dan studenten van andere kunsthogescholen en minder studenten stoppen met hun opleiding door gezondheidsklachten.

Studenten zijn zeer tevreden over het onderwijsinitiatief. Geroemd worden de innovatieve werkvormen, waarbij activerend leren centraal staat. Studenten leren regie te nemen over hun eigen gezondheid en signaleren zelf vroegtijdig hun gezondheidsproblemen. Dankzij het onderwijsinitiatief onderbouwen docenten hun onderwijs op wetenschappelijke wijze. Zij kunnen op basis van de gegevens hun lesopbouw verzwaren of verlichten en kunnen via trainingen hun deskundigheid bevorderen op thema’s die aan bod komen in de Student Life Monitor.

Winnaar hogeronderwijspremie 2022

Het Codarts Student Life team heeft een Nederlandse Hogeronderwijspremie gewonnen. De prijs werd overhandigd door  Minister Dijkgraaf van OCW tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival op 12 mei 2022. Hiermee ontving het team 500.000 euro (derde prijs) voor het verder ontwikkelen van het programma. De Nederlandse Hogeronderwijspremie onderschrijft de hoge kwaliteit van het onderwijs op universiteiten en hogescholen en waardering voor (docenten)teams die een topprestatie leveren.

Lees hier meer over student Life programma voor integrale aanpak studentenwelzijn

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top