Skip to content
Initiatiefnemer: Hogeschool Windesheim
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: 2022

Tijdens je studie kunnen studenten tegen bepaalde problemen aanlopen. Binnen Windesheim zijn er verschillende mogelijkheden om hen hierin te ondersteunen. Bij het Ambulatorium kunnen deze studenten met keuze uit een ruim aanbod trainingen volgen die hen helpt hun studie beter te laten verlopen. De trainingen worden gegeven in groepen of individueel.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Binnen het Ambulatorium werkt Windesheim vanuit de Psychomotorische Therapie (PMT). In beweging komen en stil staan bij het eigen lichaam staan centraal. Samen met studenten wordt gekeken hoe gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn. Om dit proces te sturen heeft Windesheim trainingen ontwikkeld. Elke training heeft een thema en is ontwikkeld aan de hand van (wetenschappelijke) kennis en ervaringen uit de praktijk. Daarbij is er specifiek gekeken naar de context van studeren in het hbo.

De trainingen staan niet vast, de basis wordt aangepast op de specifieke vraag van studenten. Elke training wordt gegeven door twee PMT studenten (derde- of vierdejaars) en een ervaren PMT-docent. Zo is er genoeg begeleiding voor iedereen en bovendien zorgt de aanwezige PMT-docent voor kwaliteitscontrole.

Aanbod toegankelijk voor ander hoger onderwijsinstellingen

Het aanbod is in principe breed inzetbaar en toegankelijk wanneer andere hogescholen of universiteiten dit ook willen. Samen met Windesheim kan je kijken hoe dit georganiseerd kan worden om het ook op je eigen onderwijsinstelling aan te bieden. Dergelijke trainingen worden inmiddels ook in het mbo toegepast. Wanneer er geen docenten PMT beschikbaar zijn op de eigen onderwijsinstelling, dan kunnen deze experts ook ingehuurd worden vanuit het werkveld en/of kan het georganiseerd worden door Windesheim. Inmiddels zijn er al contacten gelegd met verschillende hoger onderwijsinstellingen die het aanbod willen organiseren, zoals de HAN, NHL Stenden en InHolland. Een universiteit in Denemarken is inmiddels gestart met het eerste aanbod.

Oproep

Zowel vanuit de praktijk als uit onderzoek blijken de trainingen van waarde. Wil je samenwerken om het aanbod, de interventies en de werkwijze verder op te schalen, zoals het breder uitzetten, uitvoeren en te onderzoeken? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Download het Ambulatorium Windesheim

Lees meer over de onderzoeksresultaten van psychomotorische trainingen

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is deels digitaal toegankelijk
Back To Top