Skip to content
Initiatiefnemer: ECIO, Trimbos-instituut, RIVM
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: juni 2023

Handvatten en tips voor onderwijsinstellingen, studenten en de maatschappij als geheel

Al langere tijd zijn er zorgen over stress en prestatiedruk bij studenten in het hoger onderwijs. Uit de eerste meting van de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs komt naar voren dat bijna alle studenten stress ervaren en ruim de helft (62%) (heel) veel stress ervaart. Daarnaast ervaart ruim de helft van de studenten (54%) prestatiedruk. Het gaat hierbij verhoudingsgewijs vaker om ervaren prestatiedruk vanuit zichzelf (45%) dan om prestatiedruk vanuit anderen (30%). 21% van de studenten ervaart prestatiedruk vanuit zowel zichzelf als anderen.

Onderzoek naar oorzaken van en oplossingsrichtingen voor ervaren stress en prestatiedruk onder studenten in het hbo en wo

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van en oplossingsrichtingen voor ervaren stress en prestatiedruk onder studenten in het hoger onderwijs is onderzoek uitgevoerd naar stress en prestatiedruk onder studenten: Harder Better Faster Stronger?

Handelingsperspectieven, interventies en oplossingsrichtingen

Uit het onderzoek zijn allerlei mogelijke handelingsperspectieven, interventies en oplossingsrichtingen naar voren gekomen om prestatiedruk en stress in het hoger onderwijs te verminderen. Daarnaast is een groot webinar georganiseerd waarbij relevante belanghebbenden (studenten, onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers enzovoort) vanuit hun ervaring input konden geven en mee konden denken aan de relevante oplossingsrichtingen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en het webinar is deze handreiking geschreven. Hierin staan tips, handvatten en oplossingsrichtingen voor studenten, onderwijsinstellingen en de maatschappij als geheel om enerzijds prestatiedruk en stress bij studenten in het hoger onderwijs te verminderen en anderzijds ervoor te zorgen dat studenten beter om kunnen gaan met stress en prestatiedruk.

 

Download hier de handreiking Prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top