Skip to content
Initiatiefnemer: GGD Amsterdam
Term: Suicidepreventie

 

In Amsterdam plegen jaarlijks tussen de 80 en 90 mensen zelfmoord. Vele honderden doen een zelfmoordpoging. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid. GGD Amsterdam is de regisseur. Met een integrale aanpak Suïcidepreventie wilt Gemeente Amsterdam het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam verminderen.

De interventie kan uitgevoerd worden door een gemeente of een regio. Het is opgezet als samenwerking tussen de GGD, GGZ-instellingen en grote ziekenhuizen. In Amsterdam heeft de GGD de leiding en een regie rol, omdat dit een opdracht van de gemeente is, die het project financiert. In andere gemeentes of regio’s is het mogelijk om te kiezen voor een andere trekker, bijvoorbeeld een GGZ-instelling.

Pijler 1. Herkennen en omgaan met suïcidaliteit. Gatekeeperstraining.

De gatekeepertrainingen worden uitgevoerd door de GGD op een door de organisatie van de deelnemers gekozen en geregeld locatie. De organisaties, die gatekeeperstrainingen aanvragen, variëren van scholen, universiteiten, POH-GGZ, welzijn organisaties, schuldhulp organisaties, klantmanagers statushouders tot buurt organisaties, LGBT+ organisaties etc.

Pijler 2. Actieve toeleiding naar zorg suïcidepogers SEH. Casemanagement.

Deze interventie begint op de SEH van het ziekenhuis waar een suïcidepoger opgenomen is. Als de patiënt in aanmerking voor casemanagement komt, neemt de casemanager telefonisch contact met de patiënt. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, de inschatting van de casemanager en de voorkeur van de patiënt, kan de interventie doorgaan via telefonisch contact, huisbezoeken of afspraken op een door de patiënt gekozen locatie.

Pijler 3. Bevorderen van een gevarieerd en toegankelijk lokaal hulpaanbod voor nabestaanden.

Deze interventie vindt plaats op locaties van de GGZ-instellingen die de gespreksgroepen aanbieden. Regelmatig vindt een overleg tussen de projectleider van de GGD met de gespreksgroepenleiders op de GGD of in een van de instellingen.

Pijler 4. Beperken toegang tot dodelijke middelen.

De monitoring wordt uitgevoerd door een epidemioloog bij de GGD.

Lees hier meer informatie over Suicidepreventie Amsterdam

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Middelgroot initiatief (100 – 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top