Skip to content
Initiatiefnemer: Stichting MIND
Term: eenzaamheid, mentale weerbaarheid/veerkracht, psychische klachten, stress/prestatiedruk
Datum initiatief: 28 november 2023

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. MIND Korrelatie is een online hulplijn en biedt gratis anonieme, professionele hulp en ondersteuning aan mensen die vastlopen, naasten en professionals. Als docent, mentor, decaan, studentenpsycholoog of andere professional op MBO en HBO speel je een belangrijke rol in het welzijn van studenten. MIND Korrelatie kan jullie hierin ondersteunen doormiddel van consultatie en advies.

Support tools

MIND Korrelatie heeft een landelijk dekkend netwerk, waarin veel verwijsmogelijkheden staan. Je kunt hierbij denken aan zelfhulptools, lotgenoot contacten, supportgroepen en peer support initiatieven. Hiermee biedt de hulplijn een breed palet aan mogelijkheden die studenten en de professional verder helpen en kunnen ondersteunen. Bij MIND werken HBO opgeleide hulpverleners (psychologen, maatschappelijk werkers en spv ers) met ruime ervaring in het werkveld. De hulpverleners zijn goed bekend in het zorglandschap van GGZ en het sociaal domein.

Als professional kan je contact opnemen wanneer er zorgen zijn om een student. Je kunt advies krijgen hoe bijvoorbeeld deze zorgen bespreekbaar te maken. MIND Korrelatie geeft tools mee en draagt mogelijkheden aan hoe hier verder te kunnen ondersteunen vanuit onze databank aan mogelijkheden. Dit kan de druk op de studentenpsychologen en de zorg in het algemeen verminderen.

Studenten en MIND Korrelatie

De studenten staan onder grote druk, met deadlines, prestatiedruk, en sociale veranderingen. MIND wilt er ook zijn voor de studenten. MIND Korrelatie biedt een laagdrempelige en vertrouwelijke (anonieme) omgeving waarin de student vrijuit kan praten over gevoelens en gedachten zonder dat er een dossier aangemaakt wordt en er geen verwijzing van een huisarts nodig is. Hierdoor is het voor studenten mogelijk om te praten over moeilijke onderwerpen.

Het is mogelijk om gratis en anoniem contact met MIND Korrelatie op te nemen. Voor de professional geldt niet de regel dat het om een eenmalig gesprek gaat.

Lees hier meer over MIND Korrelatie.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top