Skip to content
Initiatiefnemer: Edumundo
Term: Sociale binding
Datum initiatief: 2018

Tool | College Coins-app als stimulator voor motivatie en betrokkenheid van studenten

De College Coins-app is een mobiele applicatie die gamification als een schil om het om het onderwijs legt, om de betrokkenheid van studenten te verhogen en studie-uitval te verlagen. De spelelementen moedigen studenten aan om deel te nemen aan activiteiten binnen en buiten het curriculum. Zo kan de app studenten bijvoorbeeld helpen om elkaar (beter) te leren kennen en samen te werken tijdens introductieperiodes, maar ook om met aanvullende challenges extra studiepunten te halen bij projecten.

De spelelementen in het onderwijs maken de studie levendiger, eigentijdser en uitdagender. Door lesinhoud op een speelse manier over te brengen, neemt de intrinsieke motivatie van studenten sneller toe. Hierdoor zullen zij meer tijd aan de studie besteden.

Binding, betrokkenheid en gemotiveerde studenten

Een verhoogde motivatie en betrokkenheid zorgt voor betere studieresultaten. Daag studenten uit en beloon hen. Met College Coins maak je challenges voor binnen en/of buiten het curriculum voor individuele studenten, een groep of een hele klas. Een competitieve tool waarmee zij worden uitgedaagd op hun kwaliteiten en talenten. Met een ranglijst in de app zien studenten hoe ze zelf, maar ook hoe de groep of de klas presteert ten opzichte van de anderen. Een extra stimulans voor sociale en academische binding met de onderwijsinstelling en opleiding.

College Coins in een notendop

Als onderwijsinstelling schaf je de licentie van College Coins aan. De studenten kunnen de app gratis downloaden in de Google Play Store of de App Store. Als onderwijsprofessional maak je de challenges, oftewel actieve opdrachten, aan in het dashboard van de tool. Deze kunnen verplicht of facultatief zijn. De studenten ontvangen de challenges via de app en gaan ermee aan de slag. De app kan hen helpen om elkaar (beter) te leren kennen en samen te werken tijdens de introductieperiode. Ook kunnen zij bij projecten met aanvullende challenges extra studiepunten behalen. Na het behalen van de challenge scannen zij een QR-code om de coins te ontvangen.

Ook voor ingeleverde opdrachten via e-mail, blackboard of canvas kunnen studenten coins verdienen. Deze coins kan je via het dashboard toekennen. Studenten ruilen de coins in voor een beloning. Wat de coins waard zijn, bepaal je zelf. Ook kan je de challenges koppelen aan badges. Een badge kan je inzetten om een bepaalde competentie, vaardigheid of prestatie te onderschrijven en te belonen.

Specificaties

Kwaliteitskader

Back To Top