Skip to content
Initiatiefnemer: Hogeschool van Amsterdam
Term: studentenwelzijn (alg)
Datum initiatief: mei 2023

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam heeft een onderzoek gepubliceerd over de aanpak van studentenwelzijn van hogescholen in Nederland. Het gaat in op welke ervaringen zij hiermee hebben met als doel lessen te trekken die hogescholen kunnen gebruiken bij het versterken van hun aanpak van studentenwelzijn.

Aanleiding en aanpak

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er zorgen zijn over het welzijn van studenten. Hogescholen hebben de maatschappelijke opdracht gekregen bij te dragen aan het bevorderen van ‘studentenwelzijn’.  Voor dit onderzoek is er gesproken met vertegenwoordigers van 22 verschillende hogescholen in Nederland. In de interviews is onder andere gevraagd naar het aanbod voor studenten, professionalisering van docenten, hoe beleid tot stand komt en keuzes worden gemaakt ten aanzien van studentenwelzijn, en onderzoek en samenwerking op het gebied van studentenwelzijn.

Doel onderzoek

Met dit onderzoek hoopt het lectoraat bij te dragen aan het gesprek over de aanpak van studentenwelzijn en met de opgedane inzichten en opgehaalde praktijken en ervaringen hogescholen te inspireren om hun aanpak van studentenwelzijn verder te brengen.

Belangrijkste resultaten

Het onderzoek laat zien dat op alle hogescholen hard wordt gewerkt aan het bevorderen van studentenwelzijn. Het aanbod laat zien dat studentenwelzijn vanuit een brede blik wordt benaderd, met aandacht voor onder andere leefstijl, financiën, sociale binding en inclusie, mentale gezondheidsvaardigheden, en zingeving. Er is grote overlap in de dilemma’s waar hogescholen nog mee worstelen, uit het onderzoek blijkt dat de kansen voor het versterken van studentenwelzijn liggen bij:

  1. De vindbaarheid van het aanbod.
  2. Onderbouwing voor het genereren, behouden, of juist schrappen van bepaald aanbod.
  3. Samenwerking tussen opleidingen en de dienst die verantwoordelijk is voor studentenwelzijn.
  4. De differentiatie in aanbod en specialismes.
  5. De context van een aantal maatschappelijke problemen waar de hogeschool maar beperkt invloed op heeft, maar die wel grote impact hebben op studentenwelzijn en studentsucces

Download het onderzoeksrapport: Studentenwelzijn op de kaart

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.
  • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top