Skip to content
Initiatiefnemer: Pharos, Trimbos-instituut
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: september 2023

Breng de huidige situatie op jouw locatie in kaart

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school(locatie)? Gebruik dan deze checklist om jullie beginsituatie systematisch in kaart te brengen. Wat gaat er goed op school/de opleiding? Wat verdient meer aandacht? Is er voldoende aandacht voor gelijke kansen? En wat heeft prioriteit?

Doelgroep en werkwijze

Vul samen de checklist in! Het is aan te raden om de checklist samen met een betrokken groep (bijv. docenten, studieloopbaanbegeleiders, teamdeskundigen, zorgmedewerkers, coaches, opleidingsmanagers, bestuurders etc.) in te vullen. Wees daarbij zo eerlijk mogelijk.

Programma Welbevinden op School

Welbevinden op School is het landelijke kennis- en ondersteuningsprogramma van Pharos en het Trimbos-instituut. Welbevinden op School ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis over wat werkt bij schoolbreed werken aan welbevinden. Er worden handreikingen ontwikkeld, bijeenkomsten georganiseerd en er wordt (wetenschappelijke) kennis (door)ontwikkeld. Onze doelgroepen zijn scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en MBO, Gezonde School adviseurs en gemeenten. Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School, het landelijk stimulerings- en implementatieprogramma van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, RIVM en GGD GHOR Nederland, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl van jeugd door collectieve preventie via het onderwijs.

Deze checklist kan op zichzelf staand of als aanvulling worden gebruikt op de themascan van Gezonde School. De pijlers van de Gezonde School (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) komen in deze checklist ook aan bod.

Integrale benadering

Een integrale benadering van welbevinden is een combinatie van training, signalering, educatie en beleid ter bevordering van het welbevinden van studenten én docenten. Er wordt daarbij gewerkt vanuit een holistisch model. Teamleden en studenten worden getraind op mentaal, emotioneel en sociaal vlak. Alle aspecten van de onderwijssetting worden betrokken: management, pedagogisch klimaat, interne communicatie, de relatie met ouders/verzorgers/belangrijke anderen en de fysieke omgeving. Al deze onderwerpen komen in deze checklist aan de orde. De checklist helpt hierover met elkaar het gesprek te voeren.

Welbevinden

Welbevinden gaat over optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties. Veel gebruikte termen zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, psychisch welbevinden en psychische of mentale gezondheid, vallen onder welbevinden. In deze checklist zullen we steeds verwijzen naar de term welbevinden.

Download hier de Checklist welbevinden op het mbo

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Niet van toepassing

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • Het pdf is digitaal toegankelijk. De afbeeldingen bevatten geen altteksten.
Back To Top