Skip to content
Initiatiefnemer: Organisatieadviesbureau Common Eye i.o.v. ETHO
Term: instroom/doorstroom
Datum initiatief: september 2023

 

Jongeren krijgen in hun schoolloopbaan te maken met verschillende overgangen in onderwijssectoren. Om soepele en effectieve overgangen te realiseren, is samenwerking tussen instellingen van verschillende sectoren nodig.

Doelgroep

De handreiking is voor beleidsmedewerkers, bestuurders, managers, projectleiders, docenten en andere onderwijsprofessionals.

Doel

De handreiking biedt handvatten bij het aangaan, onderhouden en evalueren van onderlinge samenwerking. Het beoogt een conceptueel en tegelijkertijd praktisch instrument te bieden dat onderwijspartners kunnen benutten bij samenwerken over de grenzen van de eigen onderwijsinstelling.

Focus

In deze publicatie ligt de focus op overgangen tussen het vo (havo en vwo) en het ho (hbo en wo) en tussen het mbo en het hbo. Een groot deel van deze publicatie is ook bruikbaar voor andere aansluitingen, zoals tussen het vo en mbo, of tussen het hbo en wo.

Vier onderdelen die centraal staan in de handreiking zijn:

1. De opgave begrijpen en doorgronden
2. Richten en sturen op de inhoud
3. Samenwerken in een passend platform en
4. Ontwikkelen en verankeren in organisaties.

Lees hier de samenvatting van de handreiking
Lees hier de handreiking.

 

In opdracht van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO) heeft organisatieadviesbureau Common Eye deze handreiking ontwikkeld om samenwerking tussen onderwijsinstellingen en -sectoren te stimuleren en te organiseren.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Niet van toepassing

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De downloads zijn deels digitaal toegankelijk.
Back To Top