Skip to content
Initiatiefnemer: Inspectie van het Onderwijs
Term: Sociale veiligheid
Datum initiatief: December 2023

 

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. Ze doen onderzoek bij besturen en scholen/instellingen en we stimuleren hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Hierover maakt de inspectie de podcast Inspectie van het Onderwijs, via deze podcast bespreken ze actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het toezicht.

Sociale veilige leeromgeving

Hoe stuur je op een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen en studenten? En wat kan een bestuur doen zodat het op een school of opleiding sociaal veilig blijft? René Bosma en Siela Ardjosemito-Jethoe van Avans Creative Innovation gaan hierover in gesprek met inspecteur hoger onderwijs Thijs Kuppens. Ze spreken over de toenemende aandacht voor sociale veiligheid en wat besturen kunnen doen om sturing op sociale veiligheid structureel te borgen. Dat doen ze aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk en de aanbevelingen uit het inspectieonderzoek naar sturing op sociale veiligheid in het hoger kunst- en modeonderwijs.

Luister hier de podcast. 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top