Skip to content
Initiatiefnemer: Universiteit Leiden
Term: mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: September 2022

 

Het centrale vraagstuk betreft begeleiding van studenten bij studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie, met het oog op soepele in- en doorstroom in opleiding en werk. Met een omgevingsscan beschrijven we kenmerken van aanpakken die hoger onderwijsinstellingen en mbo-scholen gebruiken om zowel vóór de poort als binnen een studie studenten te ondersteunen. Met een digitaal logboek, vragenlijsten en interviews onderzoeken we de interesseontwikkeling van studenten in relatie tot opleiding en werk.

Ontwerpprincipes voor onderwijsinstellingen

Tevens onderzoeken we de leerervaringen van studenten m.b.t. studie- en loopbaanplanning, in welke mate studenten zich hierin ondersteund voelen, hun welbevinden en psychologisch en sociaal kapitaal en in welke mate bij studenten sprake is van een duidelijk toekomstbeeld wat betreft opleiding en werk. Een klankbordgroep formuleert op basis van de bevindingen ontwerpprincipes voor onderwijsinstellingen die hun aanbod op het gebied van studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie in relatie tot opleiding en werk willen verbeteren opdat meer studenten perspectief vinden in opleiding en werk.

 

Lees hier meer over het lopende onderzoek (Engels).

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief wordt geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top