Skip to content
Initiatiefnemer: Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)
Term: mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: februari 2024

GeestKracht-scholen

In maart 2021 werd het ECIO-project ‘Geestkracht-scholen’ gelanceerd met de subsidie van FNO. Zes vooruitstrevende Geestkracht-scholen in het mbo namen het voortouw, samen met hun studenten, om het taboe rond psychische problematiek te doorbreken. Preventie van psychische problemen onder mbo-studenten staat hierbij centraal: het onderwijs als sleutel voor verandering. Dit doen we door niet over, maar mét jongeren te praten over een concrete aanpak.

Wat maakt een Geestkracht-school uniek? Het draait om een tweeledige aanpak: het rechtstreeks aanpakken van het stigma rond psychische problemen onder mbo-studenten op de scholen zelf (spoor 1), en het verspreiden van deze aanpak naar andere scholen om een bredere maatschappelijke impact te hebben (spoor 2). Cruciaal hierbij zijn de ideeën die voortkomen uit de studenten zelf, de GeestKracht-ambassadeurs. De gedreven jongeren maken deel uit van denktanks op hun school, waar ze samen met docenten en begeleiders werken aan het implementeren en verbeteren van initiatieven die psychische problemen bespreekbaar maken en de ondersteuning verbeteren.

De GeestKracht inpsiratiebundel

Na drie jaar hard werken hebben zes mbo-scholen het GeestKracht project doorlopen: Astrum college, Graafschap College, Rijn IJssel, VISTA college, Vonk en Albeda. Op maandag 26 februari 2024 kwamen studenten, schoolleiders en partners samen om de impact van dit baanbrekende project te vieren. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de lancering van de GeestKracht inspiratiebundel, boordevol praktijkvoorbeelden die als leidraad dienen voor verdere vooruitgang. In deze inspiratiebundel worden de activiteiten van de deelnemende GeestKracht-scholen uiteen gezet en wordt er gekeken naar de impact. Het doel hierbij is om ook andere scholen te inspireren tot een preventieve aanpak voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid.

Download hier de inspiratiebundel.

GeestKracht gaat door!

Op de feestelijke bijeenkomst van het project kondigde ECIO met trots aan dat de komende twee jaar nog eens zes scholen zich zullen aansluiten bij dit krachtige initiatief. Wil je meer weten over het project of jouw school aanmelden om een Geestkracht-school te worden? Klik dan hier voor meer informatie en contactgegevens.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Middelgroot initiatief (100 – 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top