Skip to content
Initiatiefnemer: Universiteit Utrecht, Samen Sterk zonder Stigma, UMC Utrecht
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: november 2021

Netwerk USP Inclusief is een medewerkersnetwerk in het Utrecht Science Park. Het netwerk zet zich in voor het bespreekbaar maken van taboes en vooroordelen over het werken met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid.

Doel

Het doel is om de integratie en inclusie te bevorderen. Door het draagvlak te vergroten voor medewerkers met een beperking of kwetsbaarheid willen zij ook hun positie versterken binnen organisaties in het Utrecht Science Park. Samen met de aangesloten organisaties worden kennis over en ervaring met (arbeids)beperkingen en (psychische) kwetsbaarheden op de werkvloer gedeeld. Deze kennis en ervaring worden ingezet om de inclusie te kunnen vergroten. Dit zorgt voor minder vooroordelen en discriminatie.

Doelgroepen

Het netwerk is voor iedereen. Medewerkers die zelf te maken hebben met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid, collega’s, leidinggevenden, professionals en geïnteresseerden. Hen wordt een veilige omgeving voor (werkgerelateerde) activiteiten geboden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, maar ook (h)erkenning en informatie op het gebied van werken met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid.

Lees hier meer informatie over USP inclusief

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top