Skip to content
Initiatiefnemer: ECIO
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: NVT

 

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met psychische klachten, stress en/of een belemmering mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

Contactpersonen hoger onderwijsinstellingen en het mbo

 Psychische klachten / stress

 • Informatie over wachtlijsten bij zorgaanbieders voor psychische problemen.
 • Nationale zorgnummer voor advies wanneer aanbod van zorg te lang uitblijft.
 • Zelfhulppagina GGZ over wat studenten zelf kunnen doen bij een psychische aandoening.
 • 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor suïcidepreventie. Je somber, leeg en eenzaam voelen kunnen symptomen zijn van een depressie. Kijk op 113.nl/depressie voor informatie en hulp bij depressie.
 • Naast de hulplijn van 113 (0900-0113) is het mogelijk om contact op te nemen met MIND Korrelatie (www.mindkorrelatie.nl: 0900-1450).
 • het Suïcide Preventie Centrum: www.suicidepreventiecentrum.nl
 • Stichting Zelfbeschadiging: www.zelfbeschadiging.nl
 • de Ivonne van de Ven stichting: https://ivonnevandevenstichting.nl
 • stichting Aurora: www.voorkomzelfdoding.nl
 • de stichting Eigen Kracht Centrale: www.eigen-kracht.nl
 • de Luisterlijn (voorheen Sensoor; www.deluisterlijn.nl)
 • MIND Ypsilon heeft een brochure uitgebracht voor mensen die leven met een suïcidale naaste: kijk op www.ypsilon.org
 • Depressie Vereniging is een landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.
 • Gezondeboel wil dat het werken aan mentale gezondheid toegankelijk en laagdrempelig wordt voor iedereen. Dit doen ze met een online e-Healthplatform waar online trainingen, Virutal Reality, apps en vragenlijsten samenkomen.
 • De coaches van AKM KunstMaat zijn gespecialiseerd in begeleiding voor het kunstonderwijs bij persoonlijke of psychologische problemen. Ze hebben een brede ervaring met vormen van ASS, AD(H)D, depressie en persoonlijkheidsstoornissen, maar ze zijn ook thuis in persoonlijke en studieproblemen. Een kunstcoach helpt je om meer grip te krijgen op je studie in de kunsten.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • #Ikbenopen onderzoekt de maatschappij met de vraag wat nodig is om openheid over mentale gezondheid en psychische klachten te normaliseren. Zij investeren in bewustwording om te motiveren tot gedragsverandering.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Trimbos Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Zij signaleren, onderzoeken en komen met toepasbare interventies. En zijn aanjager van de maatschappelijke agenda t.a.v. mentale gezondheid en middelengebruik.

Financiële problemen

 • UVW
 • Informatiepunt Wajong
 • Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
 • Rijksoverheid
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.
 • Geldfit.nl is een anonieme test voor inzicht in de financiële mogelijkheden. Studenten kunnen ook een gratis persoonlijk gesprek aanvragen met een Geldfit-coach via 0800-8115. Ook chatten met een Geldfit-medewerker voor snel en anoniem advies, is mogelijk.

Bemiddeling voor inclusieve stages

 • Avary Dennison Stages voor hbo- en universitaire studenten met een beperking.
 • CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland. Ze zijn er voor de bijbaners, stagiaires, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden en young-professionals. CNV Jongeren komt op voor jongerenbelang. Niet alleen op de arbeidsmarkt. Ook op de woningmarkt en in het onderwijs. Met speciale aandacht voor jonge mensen in een kwetsbare positie.
 • Stichting Studeren en werken op maat.

Bemiddeling naar werk met een arbeidsbeperking

 • at-groep begeleidt mensen met een beperking bij het zoeken naar en behouden van een passende werkplek. (beroepenoriëntatie, het maken van een cv, acquisitie, nazorg en jobcoaching).
 • Autitalent is een detacheringsbureau voor mensen met autisme. Dat betekent dat je in dienst komt van AutiTalent en wordt ingezet op een project bij een van hun opdrachtgevers.
 • Bijzondere Banen adviseert werkgevers over het vinden en aannemen van kandidaten met een beperking. Met mogelijkheid tot inschrijving voor werkzoekenden.
 • Blik op werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat werkgevers, gemeenten, particulieren en dienstverleners ondersteunt bij doorzame inzetbaarheid en participatie.
 • CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland. Ze zijn er voor de bijbaners, stagiaires, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden en young-professionals. CNV Jongeren komt op voor jongerenbelang. Niet alleen op de arbeidsmarkt. Ook op de woningmarkt en in het onderwijs. Met speciale aandacht voor jonge mensen in een kwetsbare positie.
 • Dove Kwasten is een erkend leerbedrijf en biedt landelijk stages en werk voor dove en slechthorenden.
 • DelfTalent verzorgt werving- en selectietrajecten en ondersteunt werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen op MBO, HBO en universitair niveau.
 • Ctalents ondersteunt jong professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van betaald werk. Zij zijn een schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met zintuiglijke uitdaging. Afgestudeerden kunnen een afspraak inplannen met Sjoerd.
 • Emma at Work is een non-profit arbeidsbemiddelaar voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.
 • Kompels in Kracht biedt ondersteuning om de talenten van mensen te versterken en te werken aan een Strength-Based cultuur. Ze werken met individuen en teams om ze te helpen hun sterke punten structureler in te zetten en te werken aan groei.
 • Onbegrensd Talent adviseert en ondersteunt werkgevers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onbegrensd Talent focust zich op de vraag vanuit bedrijven en begeleidt zowel kandidaten als werkgevers intensief te tijdens het werk.
 • Onbeperkt aan de slag voor werkgevers is het lastig om geschikte werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Onbeperkt aan de Slag creëert voor werkgevers en werkzoekenden in hun arbeidsmarktregio een virtuele omgeving waarop ze elkaar kunnen vinden. Daarnaast wordt in diverse regio’s regelmatig een ‘meet&greet’ georganiseerd om elkaar echt te ontmoeten.
 • Onbeperkt Succes wil via een actieve, servicegerichte en persoonlijke aanpak hoogopgeleide en extra gemotiveerde arbeidskrachten en werkgevers bij elkaar brengen.
 • Refrisk begeleidt mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking naar, op en rondom een werkplek.
 • SWOM, Stichting SWOM begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij de talenten en kwaliteiten.
 • USG Restart begeleidt mensen om mensen (weer) volwaardig aan het arbeidsproces te laten deelnemen door middel van onder andere outplacement en jobcoaching.
 • Laboray.nl is een online vacaturesite waar je kan zoeken naar vacatures voor mensen met een Wajong-uitkering.
 • Wij zijn de oplossing is een initiatief van werkgevers om de kans op werk voor mensen met een beperking te vergroten.
 • Philips biedt met het Werkgelegenheidsplan (WGP) perspectief voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemiddeld 70% van de deelnemers stroomt na afloop door naar een betaalde baan. Lees meer over de impact van het WGP in het jaarverslag 2020.

Belangenbehartiging van jongeren

 • Online platform ‘Het Zwolse studenten Discord’. Dit initiatief heeft als doel om eenzaamheid onder studenten tegen te gaan. (Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) (januari 2021).
 • Arnhem Student Point | ASP is een ontmoetingspunt voor studenten van alle universiteiten van Arnhem met verschillende culturen, achtergronden en richtingen. ASP wil persoonlijke ontwikkeling nastreven en studenten mogelijkheden bieden om hun doel in het leven helderder te krijgen.
 • DSIS-DRUSTVO is een studentenvereniging (Sloveense Associatie) voor studenten met een beperking, opgericht om de rechten en belangen van studenten met een ondersteuningsvraag in het voortgezet en hoger onderwijs te promoten en om verschillende ondersteuning en activiteiten aan te bieden voor zelfstandig leven, studeren, werken en sociaal leven.
 • Generation Why helpt leerlingen meer grip te krijgen op hun schoolprestaties. Door hen te leren zichzelf te motiveren, door samen concrete (leer)doelen te stellen, door hen te leren plannen en door studie- en toetsvaardigheden aan te reiken.
 • Interstedelijk Studenten Overleg | ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen.
 • JOB MBO is de landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs.
 • JongPIT zet zich in om jongeren in Nederland met een chronische aandoening volwaardig mee te laten doen in de maatschappij: Dat je op jouw manier je studie kunt volgen, met de juiste aanpassingen kunt werken, weet hoe je kunt omgaan met je aandoening en krijgt waar je recht op hebt.
 • Landelijk Aktie Komitee Scholieren | LAKS is een organisatie van, voor en door scholieren. Zij zorgen ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook met de scholier wordt gepraat.
 • Landelijke Studentenvakbond | LSVB is de belangenbehartiger van studerend Nederland. Zij zetten zich met name in voor de kwaliteit en de toegankelijkheid voor het hoger onderwijs. Iedereen die wil en kan studeren, moet de vrijheid hebben om te studeren wat hij wil.
 • Nationale Jeugdraad | NJR stimuleert en ondersteunt de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving. Zij zorgen dat jongeren hun krachten kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.
 • Stichting Landelijke Netwerk HB-HO begeleidt hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces en bevordert kennis van en begip voor hoogbegaafde studenten.
 • STIP Studentenplatform Nederland ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert, verbindt en verenigt. Zij bieden een studenten- en scholierenplatform, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden.
 • Stichting Hbo Medezeggenschap richt zich op studenten en ook onderwijsmedewerkers. Ze adviseren en ondersteunen individuele raadsleden of voltallige hbo-medezeggenschapsraden in Nederland, zowel centraal, decentraal als opleidingscommissies.
 • Stichting Studeren & Werken Op Maat helpt Young Professionals met een arbeidsbeperking aan een baan (of stage of traineeship) op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Wij Staan Op! zet zich vanuit hun ervaringsdeskundigheid in voor een inclusief Nederland. De stichting wordt geleid door jongvolwassenen met en fysieke handicap.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Het kwaliteitskader is op dit artikel niet van toepassing.

Back To Top