Skip to content
Initiatiefnemer: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: Juni 2022

In 2018 noemde het RIVM de toenemende mentale druk op jongvolwassenen (16 tot en met 26 jaar) met mogelijke gevolgen voor hun psychische gezondheid als een van de drie grote maatschappelijke opgaven. Uit recente studies komt naar voren dat jongvolwassenen tijdens de eerste twee jaar van de COVID-19-epidemie vaker kampten met mentale problemen dan voorheen.

Over veel jongvolwassenen, waaronder de ruim 500.000 mbo-studenten in Nederland (40 procent van de studenten), is echter weinig bekend. Om een beeld te krijgen van de mentale druk op mbo’ers, met specifieke aandacht voor de effecten van de coronacrisis, is in de periode mei 2021 – maart 2022 participatief actie onderzoek uitgevoerd op mbo-opleidingen verspreid over Nederland.

Kernbevindingen

  1. De COVID-19-epidemie heeft grote impact op het leven en mentaal welbevinden van mbo-studenten. In vergelijking met de periode voor de epidemie, voelen mbo-studenten zich vaker somber, eenzaam, opgesloten en missen ze sociaal contact en sport. De thuissituatie en (het gebrek aan) een sociaal netwerk heeft invloed op wat de epidemie doet met het welbevinden van studenten.
  2.  Mbo-studenten geven aan dat zij tijdens de epidemie nauwelijks gezien zijn door de politiek en media. Het gebrek aan aandacht stapelt op het gebrek aan waardering dat mbo-studenten al voelden in een prestatiemaatschappij waarin het mbo als ‘laag’ wordt bestempeld.
  3. Het wegvallen van praktijkvakken en/of stage maakt mbo-studenten onzeker over hun vaardigheden. Het wegwerken van de opgelopen achterstanden in praktijkervaring staat bovendien onder druk. Door de COVID-19-epidemie hebben werkvelden zoals de zorg, horeca en evenementenbranche het nu druk. Mogelijk gaat dit ten koste van de (extra) begeleiding die mbo-studenten nu nodig hebben.
  4. Mbo-studenten hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Ze voelen zich door de epidemie onzeker over hun toekomst op de arbeidsmarkt. Deze onzekerheid komt bovenop de zorgen die zij al hadden over sociale ongelijkheid,

Download hier het onderzoek

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top