Skip to content
Initiatiefnemer: Avans Hogeschool, Fontys, Curio, ECBO/CINOP, Caring Universities
Term: Sociale binding
Datum initiatief: september 2022

 

Dit project onderzoekt de bijdrage van sociale steun door de onderwijsinstelling aan het versterken van welzijn en binding van studenten in mbo en ho. Sociale steun is een belangrijke factor in het omgaan met stress en het versterken van veerkracht. Het is echter tot nu toe nog weinig onderzocht hoe sociale steun vanuit de onderwijsinstelling ingestoken moet worden om een brede groep studenten met verschillende behoeften te kunnen bedienen.

Vormen van sociale steun

Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in de specifieke vormen van sociale steun die positief bijdragen aan welzijn en binding passend bij de groepen studenten met vergelijkbare behoeften, in vergelijkbare situaties en onder vergelijkbare omstandigheden. De resultaten geven inzicht in de verwachte effecten van de door de NPO-gelden mogelijk gemaakte sociale steun op de veerkracht van studenten en bieden daarnaast algemenere inzichten in de werkbare elementen omtrent persoonlijke begeleiding voor toekomstige inrichting van studentbegeleiding.

Lees hier meer over het verloop van het onderzoek.

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op: www.onderwijskennis.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief wordt geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top