Skip to content
Initiatiefnemer: CBS
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: juni 2022

Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de gegevens was 18 procent van de jongeren en jongvolwassenen in 2021 psychisch ongezond. Dat is meer dan in 2019 en 2020, toen dit nog bij 11 procent het geval was.

Methodiek onderzoek

Psychische gezondheid is bepaald aan de hand van antwoorden op de vijf vragen uit de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). Psychische gezondheid werd gemeten door jongeren vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand in de 4 weken voorafgaand aan de enquête, waaronder “Voelde je je neerslachtig en somber?” en “Zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?” Daar konden ze zes antwoorden op geven, variërend van “nooit” tot “voortdurend”. Gebaseerd op de antwoorden is een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond) berekend. Jongeren met een score onder de 60 zijn aangemerkt als psychisch ongezond.

Vooral jonge vrouwen vaker psychisch ongezond dan twee jaar eerder

Uit eerder onderzoek bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en verder doorzette in de eerste twee kwartalen van 2021. Deze verslechtering vond plaats in een periode waarin Nederland door de aanhoudende pandemie opnieuw te maken had met diverse coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en lockdowns.

Verminderd mentaal welbevinden

De jongeren voelden zich vaker neerslachtig en somber dan in 2019 en 2020. Ook zaten ze meer in de put en voelden ze zich ongelukkiger en onrustiger. Opvallend is dat het mentaal welbevinden van meisjes en jonge vrouwen in twee jaar tijd het sterkst achteruitging. Had in 2019 nog 14 procent van de meisjes en jonge vrouwen klachten, in 2021 was dat bij 24 procent het geval.  Ook meldden jongvolwassenen meer psychische klachten dan tieners.

Bekijk de feiten en cijfers

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top