Skip to content
Initiatiefnemer: Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Trimbos-instituut
Term: Middelengebruik
Datum initiatief: april 2022

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut het project Gezonde Focus uitgevoerd. Zij deden dit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Dit project is uitgevoerd vanaf 4 juni 2021 tot en met 28 februari 2022. Bijna één op de twintig studenten gebruikt weleens methylfenidaat en andere ADHD-medicatie zonder doktersrecept, blijkt uit recent onderzoek. Zij hopen hiermee betere studieresultaten te behalen of over meer energie te beschikken. Niet alle professionals zijn bekend met dit oneigenlijk gebruik.

Bewustzijn vergroten bij professionals

De onderzoekers keken ook naar de rol die zorg- en preventieprofessionals kunnen spelen bij het terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. Uit gesprekken met zorgverleners blijkt dat zij niet allemaal bekend zijn met dit oneigenlijk gebruik. Het is daarom belangrijk om bewustzijn te creëren bij professionals, en om ADHD-medicatie zorgvuldig te verstrekken.

De projectgroep formuleerde het volgende advies voor zorgverleners: “wees je bewust van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door sommige studenten. Bespreek het werkelijk gebruik met je ADHD-patiënten, maak oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie bespreekbaar, wees zorgvuldig met uitschrijven van (herhaal)recepten en geef voorlichting bij uitgifte over de risico’s en gevolgen.”

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top