Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Trimbos-instituut
Term: Middelengebruik
Datum initiatief: april 2022

Onderzoek | Studenten gebruiken ADHD-medicatie zonder recept

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut het project Gezonde Focus uitgevoerd. Zij deden dit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Dit project is uitgevoerd vanaf 4 juni 2021 tot en met 28 februari 2022. Bijna één op de twintig studenten gebruikt weleens methylfenidaat en andere ADHD-medicatie zonder doktersrecept, blijkt uit recent onderzoek. Zij hopen hiermee betere studieresultaten te behalen of over meer energie te beschikken. Niet alle professionals zijn bekend met dit oneigenlijk gebruik.

Bewustzijn vergroten bij professionals

De onderzoekers keken ook naar de rol die zorg- en preventieprofessionals kunnen spelen bij het terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. Uit gesprekken met zorgverleners blijkt dat zij niet allemaal bekend zijn met dit oneigenlijk gebruik. Het is daarom belangrijk om bewustzijn te creëren bij professionals, en om ADHD-medicatie zorgvuldig te verstrekken.

De projectgroep formuleerde het volgende advies voor zorgverleners: “wees je bewust van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door sommige studenten. Bespreek het werkelijk gebruik met je ADHD-patiënten, maak oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie bespreekbaar, wees zorgvuldig met uitschrijven van (herhaal)recepten en geef voorlichting bij uitgifte over de risico’s en gevolgen.”

Specificaties

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top