Skip to content
Initiatiefnemer: Erasmus Universiteit Rotterdam
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: januari 2021

Update

De onderzoeksresultaten kan je bekijken op drie verschillende manieren:

  1. via het jongerenplatform YoungXpertsOpent extern: een website waar jongeren informatie kunnen opzoeken over hun ontwikkeling én mogelijkheden om in actie te komen voor een betere toekomst.
  2. via het e-magazineOpent extern voor beleidsmakers en jongerenwerkers de resultaten van het onderzoek toegankelijk zijn beschreven en samengevat. Lees hier de samenvatting van het e-magazine.
  3. via de masterclass Take Action – Young Xperts: waar onderzoekers in samenwerking met de Nationale WetenschapsagendaOpent extern kennis en praktijkvoorbeelden delen voor maatschappelijke hulpverleners.

Bericht: 9 december 2021

Eveline Crone heeft  het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het effect van de coronapandemie op jongeren. In mei vorig jaar, twee maanden na de eerste lockdown, deed Crone onderzoek onder 900 jongeren in totaal. Het gaat om 500 jongeren (13-20 jaar) en 400 studenten. Deze jongeren kregen twee weken lang elke dag een vragenlijst.

Afgelopen november is hetzelfde onderzoek herhaald.  Met name tijdens de tweede golf in november en bijhorende coronamaatregelen hebben jongeren het zwaar. “In het voorjaar ging het nog goed de ‘jonge’ jongeren maar met de studenten gaven aan last te hebben van stress en depressieve gevoelens“, zegt Crone.  Maar uit het onderzoek in november zien we dat het met de ‘jonge’ jongeren nu ook minder goed. gaat “, zegt Crone. “En naar verhouding gaat het met studenten nog een stuk slechter.”

Aanbeveling

Volgens Crone moeten we jongeren meer betrekken om bij te dragen aan de samenleving.  “Niet een campagne opzetten voor jongeren hoe ze uit hun dip kunnen komen maar doe dit juist samen met jongeren. Op die manier ervaren jongeren ook dat het een goed gevoel geeft om iets voor anderen te doen.  Als je dit niet doet creëer je volwassenen die dat gevoel niet kennen.  De jongeren van nu zijn de volwassenen die straks de maatschappij uitmaken. Daarom moeten we na gaan denken over wat voor een maatschappij we op de lange termijn willen hebben, na de coronacrisis.”

Lees hier het persbericht: ‘Studenten geven 2020 dikke onvoldoende, veel stress en eenzaamheid

Lees hier het nieuwsbericht GGZ ‘betrek jongeren meer bij de maatschappij in de coronacrisis’

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

 Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top