Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Inholland
Term: Sociale binding
Datum initiatief: 30 september 2021

Onderzoek Wat beweegt studenten?

Onderzoek naar de motivatie van studenten om zich actief binnen de hogeschool in te zetten

Een onderzoek naar de beweegredenen van studenten om zich al dan niet actief in te zetten voor hun medestudenten, opleiding en/of Inholland en welke opbrengsten en belemmeringen zij ervaren bij hun actieve inzet. Met een kwalitatieve onderzoeksmethode – interviews – zijn de beleving en ideeën van ‘actieve studenten’ centraal gesteld.

Het doel van dit onderzoek was om beweegredenen en (leer)opbrengsten van actieve studenten in kaart te brengen. De uitkomsten kunnen als input gebruikt worden om studentparticipatie binnen de organisatie te vergroten. Ter inspiratie heeft het lectoraat diverse studentportretten van actieve studenten opgetekend.

Specificaties

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Download rapport
  • Initiatiefnemer: Inholland, lectoraat Studiesucces
  • Auteurs: Manouk Béatse, Carlijn Knuiman, Tim Mazajchik en Rutger Kappe

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top