Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Thuis Besmet i.s.m. ISO
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: januari 2021

Onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens de coronapandemie

Tussen 28 september en 10 december 2020 zijn er drie verschillende enquêtes afgenomen onder studenten (voornamelijk hbo en wo) in Nederland door ‘Lieve Mark’, een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Om de resultaten aan het bredere publiek kenbaar te maken zijn de resultaten gebundeld in dit rapport.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de leefomstandigheden, het welzijnsniveau, de behoeftes en de meningen van studenten tijdens de coronapandemie op een laagdrempelige manier in kaart te brengen. Door het grote aantal respondenten (n = 7.747) en de diversiteit binnen deze onderzoeksgroep met betrekking tot onder andere woonplaats, leeftijd en woonsituatie kan een betrouwbaar beeld worden geschetst van deze studentenpopulatie.

Bevindingen

Hoewel veel studenten kritisch zijn op de verstrekkende gevolgen die de maatregelen hebben op hun leven, kan in het algemeen geconcludeerd worden dat er onder hen een grote bereidheid is om zich aan de maatregelen te houden. Zij willen graag constructief bijdragen aan het coronabeleid op beleidsmatig en organisatorisch vlak. Daarbij valt wel op dat studenten door gebrek aan maatwerk zowel direct als indirect relatief hard geraakt worden door de coronamaatregelen op mentaal, sociaal, financieel en onderwijstechnisch vlak. Dit gebrek aan maatwerk lijkt ertoe te leiden dat de maatregelen minder effectief zijn en dat de bereidwilligheid om hieraan mee te werken afneemt.

Specificaties onderzoeksrapport

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Download rapport
  • Initiatiefnemer: Thuis Besmet i.s.m. ISO
  • Auteurs: Zelda Geels (student Universiteit Leiden), Joey Herbold (student Technische Universiteit Delft), Stijn van den Heuvel (student Technische Universiteit Delft), Martijn Janse (student Universiteit Leiden), Thijs de Jongh (student Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam), Dwight van Schoorl (student Universiteit Utrecht), Chris Vellenga (student Universiteit Leiden)

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top