Skip to content
Initiatiefnemer: Open Universiteit
Term: Sociale binding
Datum initiatief: 2022

FROCOLE staat voor Feedback en Reflectie in Online COllaboratief Leren. Sociale interactie met medestudenten en docenten is een belangrijke voorwaarde voor computerondersteund samenwerkend leren.

Samenwerkend leren of collaboratief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen kennis en persoon, maar ook op het verder helpen van de ander. Opleiders en onderzoekers van de Open Universiteit (OU) bedachten en ontwikkelden de Frocole-app om het feedback- en reflectieproces te ondersteunen van groepen die online samenwerken.

Doelgroep

FROCOLE is een app voor alle instellingen die online onderwijs aanbieden met behulp van CSCL-groepen.

Doel

De groepsleden geven en krijgen feedback op het samenwerken, zowel individueel als op groepsniveau. De feedback wordt gevisualiseerd in diagrammen en kan zo dienen als input voor reflectie over het samenwerken. De sociale interactie wordt hiermee versterkt en groepsdynamische problemen, die vaak tijdens (online) CSCL-situaties ontstaan, voorkomen. CSCL leidt tot betere leer- en sociale prestaties en vermindert het gevoel van eenzaamheid en isolement wanneer de samenwerking online gebeurt. Zo blijven studenten ook tijdens langere periodes van samenwerken gemotiveerd en wordt de kans op uitval tot een minimum beperkt.

Gratis beschikbaar

De FROCOLE app is ontwikkeld door de Open Universiteit en mede gefinancierd door het Ministerie van OCW (Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs). Om de app te gebruiken moet de onderwijsinstelling een FROCOLE-omgeving inrichten. Zowel de app als de omgeving zijn ontwikkeld als open source en alle informatie hierover is te vinden op de website. De app zelf is voor studenten en docenten te downloaden via de Google Play Store of de Apple Store. Momenteel wordt gewerkt aan een Engelse versie, waarna de app ook in internationale appstores beschikbaar komt. Op de projectwebsite vind je ook de gebruikershandleidingen voor studenten, docenten en beheerders

Lees hier het nieuwsbericht Open Universiteit, bezoek hier de projectwebsite, bekijk hier de promotievideo FROCOLE (NL), (EN)

Contactpersonen: prof. dr. ir. Karel Kreijns: karel.kreijns@ou.nl, dr Maartje Henderikx: maartje.henderikx@ou.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Onbekend

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top