Skip to content
Initiatiefnemer: 113 Zelfmoordpreventie
Term: Suïcidepreventie
Datum initiatief: april 2022

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts, clinici en ervaringsdeskundigen een online toolkit ontwikkeld: de Toolkit Suïcidepreventie. Hiermee krijgen GGZ-professionals praktische handvaten om de best mogelijke zorg te leveren aan cliënten met suïcidaal gedrag. Na drie succesvolle pilots bij GGZ Rivierduinen, GGzE en GGZ Oost Brabant wil 113 Zelfmoordpreventie graag meer instellingen kennis laten maken met de toolkit. Daarom biedt 113 Zelfmoordpreventie aan drie instellingen die zich aanmelden vóór 1 juni intensieve ondersteuning bij de implementatie.

De Toolkit Suïcidepreventie

De Toolkit Suïcidepreventie biedt hulpverleners praktische ondersteuning bij het herkennen en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. Alle tools zijn gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal gedrag (MDR), en worden voortdurend aangevuld met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ook ondersteunt de toolkit bij een goede verslaglegging en overdracht tussen collega’s. Lees meer over de voordelen van de toolkit op 113.nl/toolkit of bekijk onderstaande video voor meer uitleg en informatie.

Richtlijnconform werken kan levens redden

Werken volgens richtlijnen is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat in instellingen waar richtlijnconform wordt gewerkt, minder mensen overlijden door suïcide. De (door)ontwikkeling en implementatie van de Toolkit Suicidepreventie is daarom opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Om zoveel mogelijk instellingen de kans te geven kennis te maken met de toolkit, biedt 113 Zelfmoordpreventie instellingen ondersteuning op maat. Vanaf 1 juli is er in het begeleidingstraject plek voor drie nieuwe instellingen.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top