Skip to content
Initiatiefnemer: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: april 2022

Het instrument helpt om het gesprek over studentenwelzijn aan te gaan. En om concrete afspraken te maken over welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Centrale thema’s

Het studentenwelzijnswiel is ontwikkeld in overleg met studenten, medewerkers en experts. Het laat zien op welke thema’s de HAN het welzijn van haar studenten positief wil beïnvloeden. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat studenten die goed in hun vel zitten beter in staat zijn om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

7 thema’s

 1. gezonde leefstijl
 2. flexibel onderwijs
 3. betekenisvolle (leer)ervaringen
 4. inclusieve en veilige hogeschool
 5. zelfregie en veerkracht
 6. ondersteuning op maat
 7. binding.

Vertaling naar opleidingen en afdelingen

De opleidingen en afdelingen die binnen de HAN het onderwijs ondersteunen gaan aan de slag om de thema’s uit het wiel te vertalen naar de eigen situatie. Samen met studenten bepalen zij wat goed gaat en wat aandacht verdient. Vervolgens vertalen ze dit in concrete plannen.

Lees meer over het Wiel van studentenwelzijn

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

 • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

 • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

 • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

 • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top