Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Inspectie van het Onderwijs
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: mei 2023

Handreiking | Aan de slag met sociale veiligheid in het hoger onderwijs

Voor instellingen in het hoger onderwijs lanceerde de Inspectie van Onderwijs handvatten voor het sturen op sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Aanleiding was het themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar wat hogeschoolbesturen doen om te sturen op sociale veiligheid van studenten aan kunst- en modeopleidingen.

Doelgroep

Deze handreiking is bedoeld voor alle instellingen en stakeholders in het stelsel hoger onderwijs die de sturing op een sociaal veilige leeromgeving willen bevorderen.

Over de handreiking

Deze handreiking:

  • geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport ‘Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en modeonderwijs: voer (voor) het gesprek’. De verschillende elementen helpen in samenhang met elkaar de sturing op sociale veiligheid te verbeteren.
  • kan handvatten bieden en inzicht geven in de aandachtspunten en succesfactoren in de eigen aanpak van sturen op een sociaal veilige leeromgeving.

Specificaties

 

Kwaliteitskader

Back To Top