Skip to content
Initiatiefnemer: Inspectie van het Onderwijs
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: mei 2023

Afgelopen jaar heeft de Inspectie van het Onderwijs het thematische onderzoek: ‘Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs – Voer (voor) het gesprek’ uitgevoerd.

Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen die de inspectie in 2021 ontving van studenten en medewerkers over een onveilige leeromgeving op kunst- en mode-opleidingen bij verschillende hogescholen. Met het themaonderzoek is in beeld gebracht welk beleid hogeschoolbesturen voeren om een structureel veilige leeromgeving te bieden aan studenten aan kunst- en mode-opleidingen.

Een sociaal veilige leeromgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor studenten om te kunnen leren, zich te kunnen ontwikkelen en te groeien. Sociale onveiligheid kan ontstaan door uitingen van personen (of door situaties) die de beleving van de veiligheid van een persoon aantasten. Dit wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd.

Uit het onderzoek blijkt dat hogeschoolbesturen maatregelen genomen hebben. De inspectie roept de besturen op om de aandacht die er is voor sociale veiligheid vast te houden, door te gaan met de ingezette maatregelen en structureel een veilige leeromgeving te waarborgen. Het onderzoeksrapport is op 5 juni 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer door de minister van OCW.

Doel onderzoek

Doel van het themaonderzoek was het inzichtelijk maken van wat hogeschoolbesturen doen om te sturen op sociale veiligheid van studenten aan kunst- en modeopleidingen.

Aanbevelingen

Het rapport bevat aanbevelingen om sturing, gericht op sociale veiligheid van studenten, te bevorderen. De aanbevelingen zijn van toepassing op alle bekostigde en niet-bekostigede instellingen in het hoger onderwijs.

Download het onderzoeksrapport: Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs.

Lees het nieuwsbericht: Sociale veiligheid kunst- en mode-opleidingen: al veel maatregelen, nu nog structurele aanpak

Lees ook de handreiking: Aan de slag met sociale veiligheid in het hoger onderwijs

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top