Ga naar hoofdinhoud
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Handreiking | Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden

 • Samenwerkende Gezondsheidsfondsen
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs een handreiking ontwikkeld voor leerkrachten om preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het…

Lees meer

Tips | Bereiken van kwetsbare jongeren in coronatijd

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Psychische klachten

Bereiken van kwetsbare jongeren in coronatijd Zelfmoordpreventie113 biedt een overzicht van tips en adviezen om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Uitreiken naar studenten Zorg voor verschillende contactmogelijkheden via een app, online community, e-mail, online gesprekken via teams, zoom en lifesize Maak…

Lees meer

Handreiking | Mijn student denkt aan zelfmoord. Wat nu?

 • Fontys
 • Suïcidepreventie

Handreiking | Mijn student denkt aan zelfmoord. Wat nu? Fontys publiceerde een online stappenplan met algemene tips over hoe te handelen bij (vermoeden van) psychische crisis of nood van een student? Het stappenplan is onderdeel van 'Studentcoaching'. Stap 1: Wat…

Lees meer

Tool | Studentcoaching

 • Fontys
 • Sociale binding

Studentcoaching Als docent, studentcoach of coördinator heb je in je dagelijkse werk te maken met studentenwelzijn, toegankelijkheid en inclusie. Bijdragen aan studiesucces Om de onderwijsprofessionals te ondersteunen rondom het bijdragen aan studiesucces lanceerde Fontys 'Studentcoaching'. Zij worden hiermee ondersteund met…

Lees meer

Handreiking | Waarden Voor Een Nieuwe Taal

 • Code Diversiteit & Inclusie
 • LGBTQIA2S+

Handreiking | Waarden Voor Een Nieuwe Taal Kernwaarden In deze handreiking wordt voor duurzame verandering als drijfveer en motivatie uitgegaan van vijf kernwaarden: Veiligheid Respect Toegankelijkheid Inclusie Nieuwsgierigheid. Overkoepelende waarden met aanbevelingen Vanuit deze kernwaarden worden vijftien overkoepelende waarden met…

Lees meer

Handreiking | Lesmateriaal voor versterking mentale gezondheid leerlingen

 • GGD Utrecht
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Lesmateriaal voor versterking mentale gezondheid Het lesmateriaal is ontwikkeld om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs (VO) tijdens en na corona te versterken. Het lesmateriaal biedt ondersteuning aan docenten bij het voeren van gesprekken met leerlingen over…

Lees meer

Handreiking | Studentenbegeleiding – oog voor mentaal welzijn

 • University of Twente
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Studentenbegeleiding - oog voor mentaal welzijn Psychische klachten onder studenten is een actueel en belangrijk thema en actie ondernemen op dit gebied is noodzakelijk. Hoewel er steeds meer aandacht voor is, is het voor veel studenten, maar ook voor medewerkers,…

Lees meer

Tool | Youth mental health and wellbeing toolkit

 • JigSaw
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Jigsaw Schools Hub Youth mental health and wellbeing toolkit De Jigsaw Schools Hub (Engelstalig) is een online hulpmiddel voor scholen met een uitgebreide toolkit, hulpmiddelen, materialen en interactieve inhoud om leerkrachten en schoolpersoneel te ondersteunen bij de bevordering van geestelijke…

Lees meer

Tool | Onbelemmerdstuderen.nl

 • ECIO
 • studentenwelzijn

  Via dit landelijke informatiepunt vinden studenten met een functiebeperking of met een ondersteuningsvraag – vanwege persoonlijke omstandigheden – informatie over de mogelijkheden van (financiële) regelgeving en voorzieningen. De website slaat een brug tussen een belemmering/diagnose en de aanpassingen en voorzieningen die hiervoor beschikbaar…

Lees meer

Contactgegevens | Relevante organisaties

 • ECIO
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Een overzicht van enkele organisaties die studenten met psychische klachten, stress en/of een belemmering mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties. Contactpersonen hoger onderwijsinstellingen en het mbo…

Lees meer
Back To Top