Skip to content

Tip: Vele initiatieven bieden inspiratie voor een sectoroverstijgende onderwijsaanpak. Ben je op zoek naar initiatieven die binnen of voor een specifieke doelgroep zijn ontwikkeld (bijvoorbeeld: voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs of niet onderwijsspecifiek) gebruik deze dan als zoekterm. Ook kan je bijvoorbeeld zoeken op een specifieke organisatie of auteur.

  • Categorie

  • Tag

  • Onderwijssector

  • Items

Actieplan | Studentenwelzijn gemeente Leiden

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het welzijn van studenten in de stad te verbeteren, vooral omdat de coronacrisis de urgentie hiervan heeft benadrukt.…

Lees meer

AV-media | Inclusieve videoboodschap op HU

Studeren met een ondersteuningsvraag is een topprestatie op zich. Des te groter is de prestatie wanneer deze studenten zich ook inzetten voor meer inclusiviteit binnen…

Lees meer

AV-media | Podcast Goed Genoeg

Podcast Goed Genoeg is een initiatief vanuit de Willem de Kooning Academie voor ondersteuning van het welzijn van jongeren. Doel Het doel van de podcast…

Lees meer

AV-media | Podcast Studenticast

De podcast is een initiatief vanuit Universiteit Leiden voor ondersteuning van het welzijn van studenten. Doel De Studenticast biedt studenten herkenning en de mogelijkheid om…

Lees meer

AV-media | Podcast Waar Trek Jij De Lijn?

In deze podcast staat de vraag centraal: waar trek jij de lijn? Roos, Willem en Flo behandelen in de afleveringen thema’s rondom excessief middelengebruik onder…

Lees meer

AV-media | Studentenwelzijn alomvattend en inclusief maken

Vier manieren om ondersteuning voor studentenwelzijn uitgebreid en inclusief te maken Studentenwelzijn bestaat uit een complex geheel van elementen die fysieke, spirituele en emotionele welzijn…

Lees meer

Campagne | ‘Grow with the Flow’

Thirty030 heeft een campagne 'Grow with the Flow' opgezet om jongeren met depressie- en angstklachten te laten zien dat ze niet alleen zijn. Met deze…

Lees meer

Campagne | hartvoorstudenten 

Hartvoorstudenten is een initiatief, een website, opgezet door Universiteiten van Nederland. De coronacrisis is ongekend hard, ook voor de studenten aan de universiteiten van Nederland.…

Lees meer

Campagne | IK MOET HIMMEL NIKS!

Campagne IK MOET HIMMEL NIKS! Jongvolwassenen ervaren regelmatig prestatiedruk. Ze voelen druk om aan verschillende verwachtingen te voldoen. Goede cijfers, online aanwezigheid, een sociaal leven…

Lees meer

Campagne | Rainbow Academy Jongerenpanel

Jongerenpanel Eén van de onderdelen van Rainbow Academy is het jongerenpanel.  Binnen het panel gaan LGBTQIA2S+ jongeren tussen de 15 en 24 jaar vanuit hun…

Lees meer

Community | Frisse Gedachtes

  Frisse Gedachtes is anoniem, vertrouwelijk en gratis. Diensten Frisse Gedachtes Studenten kunnen gebruikmaken van drie gratis diensten: Chatten met psychologiestudenten en ervaringsdeskundigen via een…

Lees meer

Community | Netwerk USP inclusief

Netwerk USP Inclusief is een medewerkersnetwerk in het Utrecht Science Park. Het netwerk zet zich in voor het bespreekbaar maken van taboes en vooroordelen over het…

Lees meer

Community | Stip Studentenplatform

  Stichting Studenten Platform Nederland Stip (hierna te noemen: Stip Studentenplatform) is in september 2012 opgericht met als doel een platform te bieden als koepelorganisatie voor diverse…

Lees meer

Community | Studentenwelzijnsportal

Op de studentenwelzijnsportal vind je als student bij de RUG een overzicht van alle aanspreekpunten, hulpbronnen en initiatieven op het gebied van studentenwelzijn. Dit omvat…

Lees meer

Contactgegevens | Relevante organisaties

  Een overzicht van enkele organisaties die studenten met psychische klachten, stress en/of een belemmering mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud…

Lees meer

Handreiking | (Her)ken je student!’

  Gelukkige studenten zijn betrokken studenten en boeken in het algemeen goede studieresultaten. Maar wat de ene student gelukkig maakt, werkt bij de ander misschien…

Lees meer

Handreiking | Aanpak mentale gezondheid

Er bestaan al langer zorgen over de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking. De coronacrisis heeft bestaande problemen nog scherper aan het ligt gebracht en…

Lees meer

Handreiking | Beleid en implementatie studentenwelzijn

De factsheet schets een beeld van het beleid en de implementatie dat hogescholen voeren op het gebied van studentenwelzijn. Tevens worden twee praktijkvoorbeelden beschreven. Gezamenlijke…

Lees meer

Handreiking | Checklist welbevinden op het mbo

Breng de huidige situatie op jouw locatie in kaart Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school(locatie)? Gebruik dan deze checklist om…

Lees meer

Handreiking | De onderwijsinstelling als SAFE SPACE

Handreiking sociale veiligheid Sociale veiligheid is van essentieel belang voor het creëren van een stimulerende en inclusieve leeromgeving. Deze vorm van veiligheid gaat verder dan…

Lees meer

Handreiking | Diversiteit is de Realiteit

Diversiteit is de realiteit. Maar hoe zit dat nu precies? Wat is het verschil tussen sekse, gender en seksuele oriëntatie? Hoe ziet die diversiteit eruit?…

Lees meer

Handreiking | Financieel slim studeren

  De factsheet is een overzichtelijke weergave van voorzieningen op financieel gebied voor studenten met een functiebeperking. Veel (aankomende) studenten zijn (niet) volledig op de…

Lees meer

Handreiking | Handreiking Studentenbegeleiding

Handreiking Studentenbegeleiding Psychische klachten onder studenten is een actueel en belangrijk thema en actie ondernemen op dit gebied is noodzakelijk. Hoewel er steeds meer aandacht…

Lees meer

Handreiking | LHBTI-emancipatie

Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van…

Lees meer

Handreiking | Studeren met Wajong

  De Wajongwet is 1 januari 2021 aangepast. De wijziging omtrent de studieregeling is al sinds 1 september 2020 in werking getreden. Hiervoor gelden nieuwe,…

Lees meer

Handreiking | Suïcide voorkomen via de media

Deze handreiking beschrijft wat er vanuit de wetenschap en praktijk bekend is over het maken van media-uitingen over suïcide op een manier die helpt om…

Lees meer

Handreiking | Waarden Voor Een Nieuwe Taal

Handreiking | Waarden Voor Een Nieuwe Taal Kernwaarden In deze handreiking wordt voor duurzame verandering als drijfveer en motivatie uitgegaan van vijf kernwaarden: Veiligheid Respect…

Lees meer

Handreiking l Discriminatie bij het schooladvies

  Discriminatie bij het schooladvies Het geven van een passend en onbevooroordeeld schooladvies voor het vo is een grote verantwoordelijkheid voor onderwijsprofessionals en -instellingen. Het…

Lees meer

Internationale praktijk | Healthy DMU Hub

De Healthy DMU Hub is opgericht in 2015 en wordt gefinancierd door De Montfort University in Leicester, Verenigd Koninkrijk. De Hub is onderdeel van het…

Lees meer

Netwerk | MIND Korrelatie, de online hulplijn

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Check IT MBO Utrecht

  Check it is een online platform voor studenten over allerlei zaken waardoor je niet goed kunt studeren. Studenten kunnen er vragen stellen of informatie vinden…

Lees meer

Onderwijspraktijk | De Bedoeling!

  Vanaf september 2021 is Hogeschool Windesheim gestart met het trainingsprogramma De Bedoeling! Tijdens dit trainingsprogramma wordt met groepen studenten (door ons deelgevers genoemd) van…

Lees meer

Onderwijspraktijk | VITA coaching

Vanuit het student support center van de HAN is de samenwerking opgezocht met de opleiding sportkunde. Studenten met affiniteit, kennis en kunde op het gebied…

Lees meer

Onderzoek – Miniposter Studentenwelzijn

Onderzoek - Miniposter Studentenwelzijn Een zee van kennis in het hoger onderwijs Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ComeniusNetwerk organiseerden voor het eerst samen…

Lees meer

Onderzoek | De Staat van het Onderwijs 2023

De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar…

Lees meer

Onderzoek | ‘Jongerenperspectief op Prestatiedruk’

Jongeren en jongvolwassenen ervaren steeds vaker prestatiedruk, blijkt uit onderzoek van het platform YoungXperts. Het platform van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een manifest opgesteld…

Lees meer

Onderzoek | Analyse Studentenwelzijn

Een analyse van bestaande databronnen over studentenwelzijn in het hoger onderwijs De afgelopen jaren is het welzijn van studenten steeds groter onderwerp van discussie geworden.…

Lees meer

Onderzoek | Depressie enkele cijfers

Depressie: enkele cijfers De infographic Depressie: enkele cijfers geeft in een oogopslag informatie over de feiten en cijfers: Wat is een depressie? Hoe vaak depressies voorkomen…

Lees meer

Onderzoek | Effect 2e corona-golf

Onderzoeksrapport |2e Corona-golf: hoe gaat het met u? Isolement mensen met beperking neemt sterk toe Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn…

Lees meer

Onderzoek | Effect van de coronapandemie op jongeren

Update De onderzoeksresultaten kan je bekijken op drie verschillende manieren: via het jongerenplatform YoungXpertsOpent extern: een website waar jongeren informatie kunnen opzoeken over hun ontwikkeling…

Lees meer

Onderzoek | Games maken mentale gezondheid bespreekbaar

Depressie komt veel voor onder jongeren, maar vaak krijgt deze doelgroep niet de hulp die ze nodig hebben. Boeken, beweging en andere depressiepreventieprogramma's behalen niet…

Lees meer

Onderzoek | Kansengelijkheid in het onderwijs

Welke leerling- en omgevingsfactoren zijn te identificeren als het gaat om gelijke kansen in het onderwijs? Met deze onderzoeksvraag ging het Verwey-Jonker Instituut aan de…

Lees meer

Onderzoek | Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs

De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar de kennisbehoefte op het…

Lees meer

Onderzoek | Know your students!

  Het traditionele idee dat betrokkenheid en emotionele vermoeidheid bij studenten tegenovergestelden zijn, wordt door recent onderzoek bij Inholland weerlegd. Onderzoekers ontdekten dat veel studenten…

Lees meer

Onderzoek | Mentale gezondheid jongeren

Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de gegevens was 18 procent van de jongeren en jongvolwassenen in…

Lees meer

Onderzoek | Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs

Diversiteit en inclusiviteit hebben een prominente plek op de agenda van hoger onderwijsinstellingen. Wanneer hoger onderwijsinstellingen streven naar gelijke kansen worden er meer diversiteitbeleid gemaakt.…

Lees meer

Onderzoek | Nuture-U

  Nurture-U is een Brits nationaal onderzoeksproject dat betere manieren zoekt om studenten te ondersteunen met hun welzijn en mentale gezondheid. Er zijn zes universiteiten…

Lees meer

Onderzoek | Onderwijs op afstand

Studenten maken zich veel zorgen om de coronacrisis (66%). De coronacrisis heeft een grote invloed op de manier waarop studenten hun studiejaar kunnen voortzetten. Zo…

Lees meer

Onderzoek | Oorzaken uitval onder verpleegkundigen

Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Projectbeschrijving Het primaire doel…

Lees meer

Onderzoek | Resultaten psychomotorische trainingen

Studenten die vastlopen in hun studie en studiegerelateerde psychosociale problematiek ervaren, kunnen op hogeschool Windesheim psychomotorische trainingen volgen van het Ambulatorium van de opleiding Psychomotorische…

Lees meer

Onderzoek | Samen Slim Stage lopen!

  Summa Zorg en Fontys HBOV werken al enkele jaren samen aan ontwikkeling van Professionele werkplaatsen (PW’s) als vernieuwde stagevorm. Stagiaires runnen samen met professionals…

Lees meer

Onderzoek | Samen Sterker in het Onderwijs

  Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort Groningen onderzochten verschillende aanpakken bij een mbo, een hogeschool en een universiteit. Middels gesprekken met onderwijsprofessionals en studenten…

Lees meer

Onderzoek | Sense of Belonging Hogeschool Windesheim

Bij Windesheim in Almere leven zorgen over de studenten. Zo wordt er geconstateerd dat de studenten minder lijken te participeren en minder binding met de…

Lees meer

Onderzoek | Studenten gebruiken ADHD-medicatie zonder recept

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut het project Gezonde Focus uitgevoerd. Zij deden dit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid…

Lees meer

Onderzoek | Studentenwelzijn op de Hogeschool Utrecht

Taskforce Studentenwelzijn aan de HU De werkgroep Studentenwelzijn van Hogeschool Utrecht werd in 2019 opgeschaald naar een Taskforce Studentenwelzijn. hierin zijn studenten, studenten+, docenten/studentbegeleiders, beleidsmedewerkers,…

Lees meer

Onderzoek | Studentenwelzijn op de kaart

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam heeft een onderzoek gepubliceerd over de aanpak van studentenwelzijn van hogescholen in…

Lees meer

Onderzoek | Vaker psychische klachten bij lhbtiq+

Het is al jaren bekend dat lhbtiq+ een groter risico lopen op psychische klachten dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Desondanks is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) onvoldoende…

Lees meer

Onderzoek | Wat beweegt studenten?

Een onderzoek naar de beweegredenen van studenten om zich al dan niet actief in te zetten voor hun medestudenten, opleiding en/of Inholland en welke opbrengsten…

Lees meer

Onderzoek | Wat is mentale gezondheid?

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Het Trimbos-instituut en het RIVM samen met sleutelfiguren een bruikbare en eenduidige definitie opgesteld…

Lees meer

Op de agenda

Overzicht geagendeerde bijeenkomsten rondom studentenwelzijn in het hoger onderwijs. De studiedagen zijn tevens voor mbo-professionals toegankelijk.
Lees meer

Positieve gezondheid in het mbo

  Positieve gezondheid in het mbo De betekenis van gezondheid en perceptie op de eigen gezondheid zijn vandaag de dag aan verandering onderhevig. Er ligt…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Caring Universities

Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de vier betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht en worden studenten tools aangeboden om hier zelf mee…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | De StudieHUiskamer (SHK)

  StudieHUiskamer (SHK) – een wekelijkse vaste plek aan studenten (momenteel vooral gericht op langstudeerders) om in groepsverband te studeren. Aandachtspunten In de SHK er aandacht…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Een zinnig gesprek

In een zinnig gesprek kunnen studenten van Universiteit Utrecht met een ervaren begeleider praten over levenssituaties die op dit moment spelen of die moeilijk of…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Eenzamejongeren.com

Het platform is een initiatief van Stichting Join us dat mede tot stand is gekomen dankzij het Innovatienetwerk Jeugd regio Midden-Brabant. Stichting Join us pakt eenzaamheid bij jongeren…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Inspiratiebundel mbo GeestKracht-scholen

GeestKracht-scholen In maart 2021 werd het ECIO-project ‘Geestkracht-scholen’ gelanceerd met de subsidie van FNO. Zes vooruitstrevende Geestkracht-scholen in het mbo namen het voortouw, samen met hun…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Luister Eens

Eén op de vijf mensen vindt het lastig om mentale klachten te begrijpen. Onwetendheid kan leiden tot stigma en maakt het ongemak van een gesprek…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | MIND-U

KU Leuven heeft het MIND-U project gelanceerd, tijdens online mindfulness-sessies laten ze jongeren (14-24 jaar) kosteloos kennismaken met mindfulness-oefeningen onder begeleiding van ervaren en professionele trainers. Doel Net zoals volwassenen worden…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Moodpep

Moodpep Depressieve gevoelens komen regelmatig voor bij jongeren. Dat is erg vervelend, maar gelukkig kun je daar meestal met wat hulp zelf iets aan veranderen.…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Radboudlife & Care

Online platform: Radboudlife & Care De Radboud Universiteit heeft een online platform opgezet met tips en tools voor (online) studiebegeleiding, psychologische ondersteuning, thuisstudie en in…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Sense of belonging creëren

Onderzoek sense of belonging Recent onderzoek van Wonkhe en Pearson suggereert dat een gevoel van verbondenheid een van de belangrijkste factoren is die de ervaringen…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Student Support Groups

Student Support Group In de Student Support Groups van de Universiteit Leiden kunnen studenten werken aan hun mentale welzijn. Groepen bestaan uit zes studenten en…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Student Well-being Week

Student Well-being Week van de Universiteit Leiden Universiteit Leiden organiseert jaarlijks de Well-being Week die studenten helpt mentaal en fysiek gezond blijven. Deze week is…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Student Wellbeing Point

  Wat is het Student Wellbeing Point? In het najaar van 2021 opende het Student Wellbeing Point haar deuren als studenteninitiatief: voor studenten door studenten, zonder afspraak, en volledig…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | The Living Room

Online Living Room The Online Living Room is opgericht door een collectief van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam uit verschillende studentenorganisaties gefocust op het…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Time Out

Interactieve theatervoorstelling Time Out is  een interactieve theatervoorstelling over stress, prestatiedruk en studeren voor en tijdens corona. De voorstellingen worden volledig op maat gemaakt en…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Uni-Life

  Doelen Uni-Life zorgt voor een betrokken gemeenschappen van aankomende, huidige en voormalige studenten, helpt bij het ontwikkelen van een levendige campus en helpt studenten…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Vaktherapie tegen schooluitval

Meerdimensionale reden voor studie stagnatie Vanuit zowel het hoger onderwijs (HBO, WO) als het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), worden signalen afgegeven over het stagneren van studenten…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Webpagina Studentenwelzijn

Universiteit Leiden heeft een webpagina Studentenwelzijn met aandacht voor fysiek/mentaal welzijn, sociaal contact, studentbuddy’s, medestudenten helpen en ondersteuning. In je studententijd kom je verschillende uitdagingen…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Well-being

Universiteit Wageningen vindt de mentale en fysieke welzijn van de studenten van groot belang. Daarom biedt het STS een gevarieerd aanbod aan workshops, trainingen, evenementen…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Wellbeing Signal Group

  Studenten en medewerkers van Mechanical Engineering kunnen met hun vragen, suggesties en zorgen rondom welzijn terecht bij de Wellbeing Signal Group (WSG). De Wellbeing…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Wellbeing Week

Wellbeing Week Om aandacht te besteden aan het welzijn van studenten en dit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken, organiseert de Universiteit Utrecht twee…

Lees meer

Programma | MIND US

MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat de mentale gezondheid van jongeren de juiste aandacht krijgt. Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en…

Lees meer

Terugblik

Op deze pagina vind je de verslagen en opnames van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en verslagen van thematische bijeenkomsten die in het…

Lees meer

Tip | Studentenwelzijn Fonds

  Via het studentenwelzijn fonds willen ISO en LSVb bijdragen aan studentenwelzijn (hbo/wo) in de brede zin door projecten te financieren die daaraan bijdragen. Het…

Lees meer

Tips | Een opleiding met Wajong

Het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft een webpagina met een overzicht van de financiële veranderingen van een opleiding met Wajong. Hierbij worden de actuele voorwaarden…

Lees meer

Tool | Alles Oké? Supportlijn

Stichting De Kindertelefoon biedt met de Alles Oké? Supportlijn een luisterend oor aan jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Doel Stichting De kindertelefoon heeft…

Lees meer

Tool | BackUp app

Wanneer iemand aan zelfdoding denkt, is houvast belangrijk. De app van 113 kan helpen om controle te houden en crisis mogelijk te voorkomen. Naast dat…

Lees meer

Tool | Bij wie kan ik terecht

Webtool en keuzediagram voor advies op maat wanneer studenten tegen een probleem aanlopen of persoonlijk advies willen rondom mentale gezondheid, welzijn en ontwikkeling. Mogelijkheden Naast…

Lees meer

Tool | Collectief voor imperfectie: tools en interventies

Collectief voor imperfectie: tools en interventies Careerwise is een trainingsbureau in soft skills en leiderschapsprogramma’s voor Young Professionals. Met verschillende organisaties streven ze naar praktische…

Lees meer

Tool | Every Mind Matters

Every Mind Matters Every Mind Matters is een initiatief van de NHS (Nationale Gezondheidsdienst UK) voor ondersteuning bij het welzijn van jongeren zoals eenzaamheid, geldproblemen…

Lees meer

Tool | Flowley

Vanuit de missie om studentenwelzijn vanuit amplitie te benaderen is het initiatief voor de tool ‘Flowley’ ontstaan. Ervaringen van studenten en praktische handvaten van experts,…

Lees meer

Tool | Jongeren Hulp Online

Bij Jongeren Hulp Online vind je meer dan 20 hulplijnen die jongeren snel, anoniem en gratis hulp bieden, via de chat of telefoon. Betrouwbaar en…

Lees meer

Tool | Mijn Positieve Gezondheid

De jongerentool is een gespreksinstrument. Het zet je aan het denken over hoe het met je gaat. Door de tool te gebruiken ontstaat bewustwording over je…

Lees meer

Tool | Onbelemmerdstuderen.nl

  Via dit landelijke informatiepunt vinden studenten met een functiebeperking of met een ondersteuningsvraag – vanwege persoonlijke omstandigheden – informatie over de mogelijkheden van (financiële)…

Lees meer

Tool | Rainbow Europe Map and Index

Jaarlijks brengt mensenrechtenorganisatie ILGA-Europe de Rainbow Europe Map and Index uit. Doel ILGA-Europe produceert sinds 2009 de kaart en index met het doel om de…

Lees meer

Tool | Snapchat ‘Here for you’

Snapchat als preventieve en curatieve tool Here For You is een functie in de app Snapchat. Veel jongeren maken gebruik van snapchat, waardoor je heel…

Lees meer

Tool | Studentcoaching

Als docent, studentcoach of coördinator heb je in je dagelijkse werk te maken met studentenwelzijn, toegankelijkheid en inclusie. Bijdragen aan studiesucces Om de onderwijsprofessionals te…

Lees meer

Tool | Test je Leefstijl

TestJeLeefstijl.nl is een online platform dat mbo-studenten helpt om goed voor zichzelf te zorgen. Er is aandacht voor diverse thema’s. De stichting wil met deze…

Lees meer

Tool | Toolkit Blend je onderwijs

Studiegedrag, welzijn en je ergens thuis voelen hangen samen met goede socialisering. Dit is essentieel bij blended leren. Deze tool bevat verschillende routeplanners met concrete…

Lees meer

Tool | Toolkit Suïcidepreventie voor de GGZ

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts, clinici en ervaringsdeskundigen een online toolkit ontwikkeld: de Toolkit Suïcidepreventie. Hiermee krijgen GGZ-professionals praktische handvaten om de best mogelijke…

Lees meer

Tool | Welzijnsmonitor Hogeschool Rotterdam

Hoe gaat het nou eigenlijk met de studenten van de Hogeschool Rotterdam? Dankzij de eerste studentenwelzijnsmonitor van de Hogeschool Rotterdam is daar meer over bekend.…

Lees meer

Tool | Wiel van Studentenwelzijn

Het instrument helpt om het gesprek over studentenwelzijn aan te gaan. En om concrete afspraken te maken over welke verbeteringen er mogelijk zijn. Centrale thema’s…

Lees meer

Tool | Youth mental health and wellbeing toolkit

Jigsaw Schools Hub Youth mental health and wellbeing toolkit De Jigsaw Schools Hub (Engelstalig) is een online hulpmiddel voor scholen met een uitgebreide toolkit, hulpmiddelen,…

Lees meer

Tool | Zelfstigma doe de test!

Bijna de helft van de mensen met een psychische aandoening lijdt onder zelfstigma. Je denkt dat de heersende opvattingen over psychische aandoeningen waar zijn en je…

Lees meer

Training | Medewerkerssymposium Studentenwelzijn

  In het licht van deskundigheidsbevordering van medewerkers organiseert het Team Studentenwelzijn van de Universiteit Leiden sinds 2022 een jaarlijks medewerkerssymposium over studentenwelzijn. Het gratis…

Lees meer

Training | Psychomotorische trainingen

Tijdens je studie kunnen studenten tegen bepaalde problemen aanlopen. Binnen Windesheim zijn er verschillende mogelijkheden om hen hierin te ondersteunen. Bij het Ambulatorium kunnen deze…

Lees meer

Training | The Lab of Life voor jongeren

  Voor onderwijsinstellingen en gemeenten die hun jongeren willen ondersteunen door middel van een preventieve en wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak biedt The Lab of Life…

Lees meer

Training | Welzijn voor Studentenorganisaties

  Om de sociale veiligheid en het mentale welzijn van studenten te verbeteren, besteedt de Universiteit Leiden veel aandacht aan het trainen van student-bestuurders en…

Lees meer

Video | Wellbeing at TU/e

  Wellbeing is topprioriteit op de TU/e. Met een videocompilatie (Engelstalig) laten ze een diversiteit aan stemmen horen over dit onderwerp.  Van de student Applied…

Lees meer

Workshop | Door Het Geluid

  Stichting Door Het Geluid zet zich sinds 2022 in voor mentaal welzijn van studenten. Door middel van workshops met casuïstiek uit het studentenleven openen…

Lees meer
Back To Top